برچسب: ایمنی کودک

ایمنی کودک در فضای بازی + ضروریات سلامت کودک

از مهمترین ضروریات برای سلامت و رشد کودکان ما بازی کردن است. در واقع بازی کردن و داشتن تحرک و جنب‌وجوش کودکان امری است که برای سلامت آنها و رشد مغزی آنها نیاز است. زمانی اهمیت ایمنی کودک در فضای باز نمایانتر می‌شود که کودکان خارج از محیط خانه و در مکانی عمومی به بازی…

بیماری کویید و حفظ ایمنی کودک در فضای مجازی

در این روزها که جهان با بیماری کویید درگیر است، قابل درک است که کودکان نیز مضطرب باشند. ممکن است درک آنچه در اینترنت یا تلویزیون می‌بینند یا از دیگران می شنوند، برای کودکان دشوار باشد. بنابراین آنها می‌توانند به طور خاص در برابر احساسات اضطراب، استرس و ناراحتی آسیب پذیر باشند. اما داشتن یک…