قدرتمندترین سامانه مراقبت از خانواده

قدرتمندترین سامانه مراقبت از خانواده

سامانه نظارتی خانواده امن، به شما امکان کنترل کامل گوشی فرزندتان را از راه دور میدهد.

این نرم‌افزار به صورت کامل، مخفی شده و غیرقابل شناسایی میباشد.