برچسب: اوتیسم

چگونه نیازهای اجتماعی کودک اوتیسم را برطرف کنیم؟

کودک اوتیسم نیازهای متفاوتی دارد. آنها نمی‌توانند آنچه را که می‌بینند، می‌شنوند یا حس می‌کنند، یاد بگیرند و درک کنند. بنابراین، چقدر عادلانه است که انتظار داشته باشیم آنها از روشهای معمول تدریس در کلاس درس چیزی بیاموزند؟ کودکان مبتلا به اوتیسم با فعالیت‌هایی که هدف آنها آموزش چیزهای خاصی مانند عادات و رفتارهای روزمره…

پنج نرم افزار ضروری برای کودک مبتلا به اوتیسم

هر سال توسعه دهندگان و برنامه سازان برنامه‌های جدیدی را برای اوتیسم منتشر می‌کنند. این برنامه‌ها برای حمایت از جامعه اوتیسم با تمرکز بر نیازهای اجتماعی، ارتباطی، عاطفی، زبانی و سازمانی کودکان مبتلا در نظر گرفته شده است. قرار گرفتن در معرض برنامه‌های اوتیسم با کیفیت مناسب می‌تواند به طرق مختلف به کودک مبتلا به…