روز: مهر 12, 1400

بهترین نرم افزارهای شناخت افسردگی برای کودکان

افسردگی بر روی همه افراد متفاوت تأثیر می‌گذارد. چه با افسردگی عمیق، تنهایی، اندوه و یا استرس شدید که بر سلامت شما تأثیر می‌گذارد روبرو باشید، دسترسی آسان به کمک در مواقع ضروری بسیار مهم است. اگر علاقه‌مند به کشف روش‌های جدید برای مدیریت سلامت روان  کودک خود یا حتی خود هستید، بهترین نرم افزارهای…

چه ارتباطی بین رسانه‌های دیجیتال و افسردگی وجود دارد؟

در این مقاله به بررسی ارتباط بین رسانه‌های دیجیتال و افسردگی از گذشته تا کنون می‌پردازیم. امروزه نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تأثیر فناوری‌های دیجیتالی بر سلامت عاطفی کودکان به ویژه در مورد ترس، اضطراب و افسردگی وجود دارد. در این گونه بحث‌ها همیشه دو دسته‌ی اضطراب و افسردگی با هم مورد بحث قرار خواهند گرفت،…