برچسب: Squid Game

آیا سریال بازی مرکب Squid Game برای تماشای کودکان مناسب است؟

امروزه کودکان می‌توانند از راه‌های زیادی به رسانه‌ها دسترسی داشته باشند. با دسترسی بیشتر، کودکان بیشتر در معرض محتوای خشونت آمیز قرار می‌گیرند. مطالعات نشان می‌دهد که 37 درصد از رسانه‌های مورد هدف کودکان، صحنه‌هایی از خشونت فیزیکی و کلامی دارند. اما تاثیر فیلم‌های خشن و بروز مانند بازی مرکب Squid Game  بر روی کودکان چگونه است؟ در…