برچسب: کودک هوشمند

مهمترین نکات تربیتی برای پرورش کودک هوشمند

رویای هر پدر و مادری است که ببینند فرزندانشان در تحصیلاتش خوب عمل کنند، شغل خوبی پیدا کنند، ارتباط خوبی برقرار کنند و غیره. اما چگونه باید به همه اینها دست پیدا کرد؟ در ادامه ؟؟؟؟ راه برای تربیت و پرورش کودک هوشمند آورده شده است. این مراحل را امتحان کنید. اما به یاد داشته…