برچسب: کودک آزاری آنلاین

کودک آزاری آنلاین چیست و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

وابستگی بشر به اینترنت امروزه بیش از قبل شده است. اینترنت با همه خوبی‌هایی که دارد، خطرات بسیار زیادی برای کودکان به همراه خود آورده است. کودک آزاری آنلاین یکی از بدترین اتفاقاتی است که با گسترش فضای مجازی در حال رخ دادن است. به هر گونه آزار کودک که در فضای مجازی رخ دهد…