برچسب: کنترل پیام واتساپ

آیا پیامرسان واتساپ قابل شنود و ردیابی است؟

برای کاربران، امنیت حساب های اینترنتی شان اهمیت زیادی دارد. اینکه دیگران بتوانند کنترل واتساپ ما را در اختیار بگیرند اتفاق فاجعه باری است که باید جلوی آن گرفته شود. اما آیا با رعایت نکات امنیتی امکان شنود واتساپ به صفر می رسد؟ آیا مردم معمولی، هکرها یا دولت می توانند پیام ها و تماس…