برچسب: پیام رسان خطرناک

معرفی سه برنامه پیام رسان خطرناک برای کودکان

پیگیری آنچه کودکان در تلفن‌های هوشمند خود انجام می‌دهند یک کار بزرگ است. زیرا برنامه‌های جدید به طور مرتب ایجاد می‌شوند و نمی‌توان تشخیص داد که آیا آنها ایمن هستند یا خیر. از آنجا که بچه‌ها در حال حاضر بخش زیادی از وقت خود را صرف رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام رسان می‌کنند، بدین معنی…