برچسب: وظایف کودک

چگونه مسئولیت‌ پذیری و انجام وظایف کودک را آسان کنیم؟

همه والدین آرزو دارند که فرزندان خود را به عنوان افرادی مسئول ببینند. بهترین راه برای رسیدن به این هدف، ایجاد حس مسئولیت پذیری در کودکی و آموزش مسئولیت پذیری در خانه است. به همین دلیل باید وظایف کودک را به او یادآور شد. کارهای ساده‌ای مانند تمیز کردن خود، جمع کردن لباس‌ها یا کمک…