برچسب: وابستگی کودک

بهترین راه‌کارها برای کاهش وابستگی کودک به گوشی

از مشکلات دنیای امروزی، استفاده زیاد از وسایل الکترونیکی هوشمند است. در این شرایط است که والدین به دنبال راه‌های کاهش وابستگی به گوشی در کودک می‌گردند. به وضوح می‌توان در کودکان امروزی این امر را مشاهده نمود که تمایلی به دویدن، کاردستی و نقش پذیری در بازی های گروهی ندارند. باید واقعیت را قبول…