برچسب: مدرسه دولتی

چگونه یک مدرسه خوب را برای فرزندانمان انتخاب کنیم؟

برخی والدین در انتخاب مدرسه خوب برای فرزندشان با چالش هایی مواجه اند. تعداد مدارس غیر دولتی این روزها خیلی زیاد شده است و تبلیغات وسوسه کننده ای که این مدارس انجام می دهند، این احساس را به برخی از والدین می دهد که مدرسه غیر انتفاعی پل موفقیت فرزندشان است. دولتی و غیر دولتی…