برچسب: سیمکارت کودکان‌

سرویس کودکان ایرانسل سیمبا چیست؟

سرویس کودکان ایرانسل خدمتی از اپراتور تلفن همراه ایرانسل، برای کنترل ارتباطات و رفتار فرزندان در فضای اینترنت می باشد. با استفاده از این سرویس، شما می توانید بر روی عملکرد فرزندتان در استفاده از موبایل و اینترنت نظارت داشته باشید. همچنین می توانید عملکرد فرزندتان را در مواقع نیاز محدود کنید. در ادامه در…