برچسب: رفتار صحیح

چگونه رفتار درست اینترنتی داشته باشیم؟

به عنوان والدین می‌توانید به فرزند خود کمک کنید تا نحوه استفاده ایمن، مسئولانه و لذت بخش از اینترنت را بیاموزد. اگر به فرزند خود بیاموزید که چگونه خطرات اینترنت و تجربیات نگران کننده را مدیریت کند، در فرزند خود انعطاف پذیری دیجیتالی ایجاد می‌کنید. این امر توانایی برخورد و پاسخ مناسب را برای کودک…