برچسب: رشد شخصیت

چرا آموزش برای کودکان مهم و ضروری است؟

برای زندگی در یک جامعه باید از حقوق، قوانین و مقررات آن آگاهی داشت. این دانش به پیروی از قوانین کمک می‌کند تا زندگی آرامی داشته باشیم. دانش به تعامل با انواع مختلف افراد، تبادل دانش و ایده‌ها و زندگی کمک می‌کند. برای مشارکت فعال در جامعه و کسب احترام، همیشه باید چیزهای جدیدی یاد…

اهمیت مدرسه در رشد شخصیت کودک چیست؟

کودکان امروزه در حال آماده شدن برای تبدیل به شهروندان بزرگسال فردا هستند. رشد آنها موازی با رشد آینده کشور است، که از طریق کیفیت سیستم آموزشی منعکس خواهد شد. مدرسه باید کنجکاوی را در ذهن‌ها برانگیزد و آنها را به ابزارهایی مجهز کند تا انسان‌های بهتری باشند. با رشد شخصیت کودک و تبدیل او…