برچسب: رد پای دیجیتالی

رد پای دیجیتالی و آنچه هر نوجوان باید بداند

آیا نوجوانان می‌دانند که هر بار آنلاین می‌شوند یک ردپای دیجیتالی از خود باقی می‌گذارند؟ این رد پا مانند خرده‌های کلوچه‌ای که از آشپزخانه به اتاق خواب آنها منتهی می‌شود، عمل می‌کند. این مسیرهای رد شده هرگز پاک نمی‌شوند. آنها می‌توانند بعداً در زندگی به کودکان آسیب برسانند. بچه‌ها در عصر داده‌ها در حال بزرگ…