برچسب: تقویم نموداری

مدیریت زمان و هشت گام ساده برای آموزش به کودکان

وقتی از زمان صحبت می‌شود، آموزش مدیریت زمان به کودکان به اندازه آموزش نحوه تشخیص زمان اهمیت دارد. بنابراین هم‌زمان با آشنایی کودک با بحث زمان، می‌توان او را با مدیریت زمان نیز آشنا نمود. با ساده نگه داشتن و دسته بندی هر کار بر اساس اولویت، سعی کنید تا کودک را با این مباحث…