برچسب: تعامل اجتماعی

اینترنت چگونه بر تعامل اجتماعی انسان‌ها تأثیر گذاشته است؟

جهان روز به روز دیجیتالی‌تر می‌شود. ما خریدها و کارهای خود را به صورت آنلاین انجام می‌دهیم، مشاغل خود را آنلاین پیش می‌بریم و حتی دوستان مادام العمر را به صورت آنلاین پیدا می‌کنیم. امروزه دیگر نوع تعامل اجتماعی متفاوت شده است. از ژوئیه 2020، 59 درصد از جمعیت جهان کاربران فعال اینترنت بوده‌اند. اینترنت…