برچسب: بازی کودک

7 راه ساده برای تقویت اعتماد به نفس در کودک

هیچ وقت برای ایجاد اعتماد به نفس در فرزند خود زود نیست! نوزادانی که تحت مراقبت والدین قرار می‌گیرند احساس امنیت و محبت می‌کنند. بنابراین، ارزش‌های مثبت از همان مرحله شروع می‌شوند. از سوی دیگر، نوزادان با تقاضای زیاد برای محبت که مورد غفلت و نادیده شدن قرار گرفته می‌شوند، دچار سردرگمی شده و این…

بازی کودک و رابطه‌ی آن با ایجاد تمرکز چیست؟

در حقیقت بازی کردن راهی است تا بچه‌ها بتوانند فعالیت‌ها را بشناسند و واقعیت‌ها را کشف کنند. هرچه بازی‌های کودکان گسترده‌تر و اجتماع‌‌پذیرتر باشد، نیروی بیشتری برای اجتماعی شدن به او می‌دهد. نوع بازی کودک نتایج پررنگی در آینده وی خواهد داشت. بازی کودک دلیلی بر شکوفایی استعداد‌های او خواهد شد. همچنین باعث به وجود…