برچسب: بازی های ویدئویی

هفت نکته در مورد بازی‌های ویدئویی

بازی‌های ویدئویی نقش مهمی در زندگی بسیاری از کودکان ایفا می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کودکان خردسال به طور متوسط ​​حدود 20 دقیقه در روز بازی ویدئویی انجام می‌دهند. این امر با بزرگ شدن کودکان افزایش دو برابری می‌یابد. به طور کلی، تحقیقات نشان می‌دهد که بازی‌های ویدئویی آموزشی برای رشد و یادگیری مغز کودکان…