برچسب: اینترنت امن

خانواده و فضای مجازی، رابطه و چالش‌ها

تکنولوژی‌های جدید با جذابیت فراوانی که دارند بیش از گذشته مخاطب را جذب خود میکنند. از این رو دیگر خانواده‌ها کمتر از قبل درباره موضوعات مختلف باهم گفتگو می‌کنند. افزایش استفاده باعث شده است تا هر روز فاصله بین اعضای خانواده بیشتر شود. این امر باعث ایجاد آسیب‌های جبران ناپذیر خواهد شد. باید توجه داشت…

نقش والدین و تاثیر آن در روند فعالیت کودک در فضای مجازی

باید به این امر توجه نمود که دسترسی به خدمات مختلف در فضای مجازی افزایش یافته است. در این میان اینترنت یا فضای مجازی مانند تمام وسایل ارتباط جمعی، نکات مثبت و منفی با خود به همراه داشته است. افزون بر این استفاده‌ی نادرست، امکان ایجاد آسیب‌های جبران ناپذیری را فراهم کرده است. به دلیل فهم…