برچسب: ایجاد انگیزه

ایجاد انگیزه در نوجوانان برای انجام کارهای مدرسه

ایجاد انگیزه برای بلند شدن از رختخواب برای یک نوجوان می‌تواند به اندازه کافی چالش برانگیز باشد. به همین دلیل است که این مشکل برای اکثر والدین بیش از حد استرس آمیز است. متأسفانه، تکرار والدین برای انجام کار فقط اوضاع بد را تشدید می‌کند و در ایجاد انگیزه برای یک نوجوان بی‌تأثیر است. خوشبختانه،…