برچسب: انتخاب دوست

چگونه به نوجوان در انتخاب دوست کمک کنیم؟

می‌توان گفت دوران نوجوانی از مهمترین دوره‌های زندگی انسان است. در این دوران فرد از خانواده به درون جامعه منتقل می‌شود و ارتباطش را با خانواده کمتر می‌کند. در این دوران نوجوان به دنبال افرادی می‌رود که تمایلات و خواسته‌های یکسانی با آنها داشته باشد. انتخاب دوست یکی از مهمترین امور در این دوران بشمار می‌رود. بیشتر…