برچسب: آنبلاک کردن

راهنمای کامل بلاک اینستاگرام و طریقه آنبلاک کردن در این برنامه

خیلی از اوقات به خاطر مزاحمت های فردی در فضای مجازی، دوست نداریم آن فرد بتواند با ما ارتباط بگیرد. حتی دوست نداریم اکانت ما را ببیند و به ما پیام بدهد. بلاک اینستاگرام قابلیتی است که با آن می توانیم دسترسی افراد به اکانت خودمان را از بین ببریم. بلاک و آنبلاک اینستاگرام موضوعاتی…