برچسب: VPN کودکان

چرا نباید روی گوشی بچه ها فیلتر شکن و VPN نصب باشد؟

زندگی مدرن به شدت به تکنولوژی و اینترنت وابستگی پیدا کرده است؛ تا جایی که امروزه حتی کودکان، گوشی یا تبلت مختص خودشان را دارند. افزایش فیلترینگ (چه داخلی و چه بین المللی) باعث نصب فیلتر شکن روی گوشی بچه ها شده است. استفاده از فیلتر شکن برای کودکان و نوجوانانی که درک درستی از…