برچسب: iPhone

آسان‌ترین راه برای کنترل برنامه‌های iPhone کودک چیست؟

شما به عنوان والدین می‌دانید که برای استفاده نکردن کودک از برخی ابزارها یا باید دفعات استفاده از آنها را محدود کنید یا آنها را به طور کامل حذف کنید. این امر برای کنترل برنامه‌های iPhone نیز صادق است. روش‌های کمی برای نظارت و کنترل استفاده از دستگاه کودکان وجود دارد. مهمترین و اصلی‌ترین آنها…