برچسب: Chrome

روش‌های مسدود کردن تبلیغات در دو مرورگر محبوب Chrome و Firefox

همانطور که می‌دانید تبلیغات آنلاین در همه جا از جمله در وب‌سایت‌ها و مرورگرها ظاهر می‌شوند. این تبلیغات می‌توانند بسیار آزاردهنده باشند.حتی گاهی این تبلیغات برای کودکان ما آسیب‌زننده نیز هستند. اگر تبلیغات مسدود نشوند، می‌توانند کودکان را به وب‌سایت‌های ناخواسته و مشکوک هدایت ‌کنند که این مسئله بسیار مهمی است. این امر ضروری است…