برچسب: یادگیری در کودکان

چگونه محیط خانه را برای درس خواندن بچه ها آماده کنیم؟

تحصیلات فرزندان و موفقیت در دوره های مختلف تحصیلی، از دغدغه های اصلی والدین است. برای اینکه دانش آموزان بتوانند در درس هایشان موفق باشند، باید هم از نظر ذهنی و هم از نظر محیطی در شرایط مناسبی قرار بگیرند. والدین باید فضای خانه را برای درس خواندن فرزندشان تلطیف کنند. رفت و آمدهای مکرر،…