برچسب: کودک و فضای مجازی

بررسی عوامل مهم و تاثیرگذار خانواده و اینترنت بر یکدیگر

نقش خانواده و اینترنت بر یکدیگر بسیار مهم است. اعضای خانواده هر روز استفاده زیادی از اینترنت دارند که امکان آسیب دیدن در این فضا و در این میان نیز زیاد است. از آسيب پذيرترين كاربران، كودكان هستند. در این زمان است که افراد سودجو با تغییر هویت و یا هویت های نامعلوم بر سر…

مهمترین وظایف خانواده در مقابل کودک و فضای مجازی

رشد روزافزون کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که علاوه بر پیامدهای خوب، این فضا نتایج خطرناکی نیز به همراه خواهد داشت. این نتایج خطرناک گاهی کودک را دچار مشکلات جبران ناپذیری می‌کند. باید خاطرنشان کرد تاثیر نظارت والدین بر کودک و فضای مجازی انکارناپذیر است. والدین برای مقابله با پیامد‌های ناخوشایند و دوری از آسیب‌ها…