برچسب: نرم افزار کنترل نوجوان

راهکارهای مفید رفتاری جهت کنترل نوجوان در اینترنت

ایجاد امنیت در فضای اینترنت، امروزه به یکی از دغدغه های مهم والدین تبدیل شده است. با وجود فواید بالایی که اینترنت در سطح دانش و زندگی فرزندان دارد، کنترل نوجوان در اینترنت یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. به نوعی جامعه ما این روزها نیاز به بهبود فرهنگ استفاده…