برچسب: مهارت کودک

مهمترین نکات در رشد مهارت اجتماعی کودک

روابط اجتماعی از بدو تولد شروع می‌شود. پاسخ دادن با گریه و یا خندیدن کودک و واکنش نشان دادن به صداها آغاز ارتباط اجتماعی است. شکل گیری روابط و مهارت اجتماعی کودک زمان می‌برد. هر کودک برای برقراری روابط اجتماعی خود زمان متفاوتی دارد و این امر برای همه کودکان یکسان نیست. با رشد مهارت اجتماعی…