برچسب: مهارت اجتماعی کودک

مهارت دوستیابی کودکان را چگونه تقویت کنیم؟

از مهم ترین روابطی که کودک برقرار می کند می توان به رابطه دوستانه اشاره کرد. هر چند این روابط در سنین پایین چندان با ثبات به نظر نمی رسند و صرفا کودکان نسبت به هم رابطه هم بازی بودن دارند، با این حال توانایی دوست یابی و منزوی نبودن کودک به رشد عاطفی و…

مهمترین وظایف خانواده در مقابل کودک و فضای مجازی

رشد روزافزون کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که علاوه بر پیامدهای خوب، این فضا نتایج خطرناکی نیز به همراه خواهد داشت. این نتایج خطرناک گاهی کودک را دچار مشکلات جبران ناپذیری می‌کند. باید خاطرنشان کرد تاثیر نظارت والدین بر کودک و فضای مجازی انکارناپذیر است. والدین برای مقابله با پیامد‌های ناخوشایند و دوری از آسیب‌ها…