برچسب: محدود کردن شبکه های اجتماعی

هر شبکه اجتماعی و پیام رسان مناسب چه سنی است؟ کدام برای کودکان مناسب است؟

شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها بخش بزرگی از زندگی انسان های امروزی را به خود اختصاص داده اند. در حال حاضر بیش از نیمی از مردم جهان عضو حداقل یک شبکه اجتماعی هستند و این تعداد دائماً در حال افزایش است. تعداد قابل توجهی از این افراد را کودکان و نوجوانان تشکیل می…