برچسب: لینک مخرب

باج افزار (Ransomware) چیست؟ چرا باید مراقب این بدافزار خطرناک باشیم؟

آیا می دانید باج افزار یا Ransomware چیست؟ با انواع باج افزارهای خطرناک آشنا هستید؟ یا اینکه می دانید چرا باید مراقب این بدافزار باشیم؟ در دنیای پیشرفته و مدرن امروزی، تنها محصولات کارآمد از جمله سیستم ها و نرم افزارهای مفید و کارآمد پیشرفت نکرده اند. بلکه در کنار آن ها شاهد رشد و…