برچسب: فضای مجازی و هویت کودک

هویت کودک چگونه دچار اثرات مخرب دنیای مجازی میشود؟

می‌توان گفت استفاده زیاد از اینترنت چالش‌های زیادی را به همراه خود آورده است. اگر این چالش‌ها در زمان درست تشخیص داده نشوند، جامعه با مشکلات بزرگتر و بیشتری روبرو خواهد شد. اینترنت ضررهای فراوانی را با خود برای بشر به همراه دارد. با رشد اینترنت، فضای مجازی و هویت کودک بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند.…