برچسب: صمیمیت پدر با فرزندان

به عنوان یک پدر چگونه با دختر نوجوان و جوان خود رفتار کنیم؟

رابطه پدر و دختر یک رابطه بسیار مهم است. نوع رفتار پدر در شکل گیری شخصیت و اعتماد به نفس فرزندش تاثیر زیادی دارد. پدر اولین جنس متفاوتی است که دخترش او را می شناسد. کیفیت رفتار پدران با دخترشان باعث می شود که در سال های جوانی، دختر در انتخاب هایش از جمله مسیر…