برچسب: شناسایی لینک مخرب

چگونه لینک های آلوده و مخرب را شناسایی کنیم؟

اینترنت یک شبکه بزرگ است که از میلیاردها سیستم متصل تشکیل شده است. بسیاری از وب سایت ها و برنامه ها در این شبکه حاوی بدافزار هستند. یکی از راه های نفوذ این بد افزارها به سیستم، لینک های آلوده است که باید به شدت از آن ها اجتناب کرد. اما سوال اساسی این است…