برچسب: زمانبندی مطالعه

آماده سازی فرزندان و برنامه ریزی برای کنکور – والدین بخوانند!

اهمیت کنکور در آینده فرزندان باعث می شود که والدین در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نکنند. برنامه ریزی برای کنکور و همراهی دانش آموزان کنکوری توسط والدین، به فرزندان در مسیر آزمون کنکور کمک زیادی می کند. برای نتیجه گرفتن هر چه بهتر فرزندان، والدین دانش آموزان کنکوری باید بدانند که چه کارهایی…