برچسب: ریپورت کانال تلگرام

آموزش نحوه ریپورت کردن افراد در تلگرام در یک دقیقه

ریپورت کردن در تلگرام (ارسال گزارش مزاحمت در تلگرام) قابلیتی است که در اختیار کاربران تلگرام قرار گرفته است تا با آن بتوانند مزاحمت ها و رفتارهای خلاف عرف سایر کاربران را به برنامه تلگرام گزارش کنند. مطالب مورد نظر توسط تلگرام بررسی شده و در صورتی که با قوانین تلگرام تضاد داشته باشد، شخص…