برچسب: روابط خانوادگی

دلایل ناسازگاری فرزندان با والدین چیست؟ چرا روابط در خانواده سرد می شود؟

امروزه ناسازگاری فرزندان با اعضای خانواده، بیش تر از هر زمان دیگری است. برخی فرزندان ناسازگار، با الگو گرفتن از والدین یا سایرین و به واسطه احساساتی مثل خشم، سرکوب، اعتمادبنفس پایین و… رفتارهای سرد یا حتی تهاجمی دارند. این دور شدن و عدم برقراری ارتباط صمیمی، باعث بروز مشکلاتی نظیر افسردگی، سردرگمی و سیر…