برچسب: رفتار کودک

 چرا کودکان دروغ می گویند؟ بررسی علل، راهکارها و مقابله با دروغگویی کودکان

دروغ گفتن یکی از عادت های ناپسند اجتماعی است. جامعه نسبت به افرادی که دائماً دروغ می گوید واکنش خوبی ندارد و به تدریج آن فرد را طرد می کند. به همین دلیل، والدین همواره تلاش می کنند تا فرزند خود را از این اخلاق ناپسند دور نگه دارند. دروغ کودکان دلایل متفاوتی دارد و…