برچسب: ردیاب مچی

ردیاب کودک چیست؟ آیا این ردیاب ها کاربرد لازم را دارند؟

یکی از دغدغه های اصلی والدین، امنیت فرزندشان در محیط خارج از منزل می باشد. کودکان به مدرسه و انواع کلاس های ورزشی، هنری و زبان می روند و در این بازه ممکن است والدین نگرانی هایی داشته باشند. استفاده از ردیاب کودک در کنار آموزش خودمراقبتی به فرزند، می تواند تا حد زیادی خیال…