برچسب: رابطه مجازی

دوستی با جنس مخالف! آنچه که پدر و مادرها باید بدانند

نوجوانی از بحرانی ترین دوره های زندگی است. در این دوره افراد شروع به هویت یابی می کنند. از طرفی تغییرات فیزیکی زیادی در این دوران شکل گرفته و افراد بالغ می شوند. دوستی با جنس مخالف یکی از نگرانی ها و چالش های خانواده هایی است که فرزند نوجوان دارند. با توجه به فرهنگ…