برچسب: دلایل حسادت کودک

چگونه حس حسادت در کودکان را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم؟

حسادت در کودکان احساسی رایج است و والدین از 16 ماهگی کودکشان، ممکن است حساسیت هایی که نشان دهنده حس حسادت هستند، از کودک ببینند. قبل از هر چیزی باید بدانید که حسادت موضوع طبیعی است و شما به عنوان والد، باید به رفع آن کمک کنید. چرا که ادامه دار بودن این ویژگی، زندگی…