برچسب: دلایل بددهنی

فحش دادن و بددهنی در کودکان را چگونه از بین ببریم؟

فحش دادن در کودکان و بددهنی در بین آن ها معانی مختلفی دارد. معمولا کودکان زیر سه سال معنی فحش هایی که می دهند را نمی دانند و کلماتی که از اطرافیان یاد گرفته اند را بازگو می کنند. یعنی کودک کلمات را از والدین یا اطرافیانش شنیده است و صرفا از روی ناشناس بودن…