برچسب: خرابی باتری گوشی

آیا بازی کردن با گوشی باعث خرابی آن می شود؟

اگر دقت کرده باشید گوشی های موبایلی که دائما برای بازی کردن از آن ها استفاده می شود، خیلی سریع تر دچار فرسایش و یا خرابی می شوند. دلیل این موضوع آن است که بازی ها اکثر منابع گوشی را درگیر می کنند و استفاده بیش از حد از منابع و سخت افزار گوشی، عمر…