برچسب: حریم شخصی کودک

بایدها و نبایدها در حفظ حریم شخصی کودک

حریم شخصی کودک و ساختن فضای ایمن برای کودک، از مهمترین مسائل روز به شمار میرود. کودکان همانند بزرگسالان به حریم شخصی برای خود نیاز دارند. آنها بدون فضای کافی برای آزمایش و خطا نمی‌توانند تصمیم بگیرند. آنها بدون این روند تبدیل به فردی مستقل و دارای قدرت تصمیم گیری نخواهند شد. از سوی دیگر…