برچسب: جلوگیری از ضعیف شدن چشم

فاصله مناسب چشم از گوشی موبایل چقدر است؟

امروزه درصد زیادی از مشاغل وابسته به کامپیوتر و اینترنت شده اند. از طرفی میزان استفاده افراد از گوشی شخصی شان نسبت به قبل، خیلی بیش تر شده است. گفته می شود که هر فردی روزانه به طور متوسط، نزدیک به 7 ساعت از زمان خود را صرف نگاه کردن به صفحه موبایل و کامپیوتر…