برچسب: تلگرام وب

آموزش خروج از تلگرام وب و Log Out شدن از آن

اگر تلگرام خود را روی سیستم فرد دیگری باز کرده باشید یا سیستمی که با آن کار می کنید در دسترس افراد دیگری هم هست، احتمالاً ترجیح می دهید بعد از هر بار استفاده از تلگرام وب، از آن خارج شوید تا اطلاعات شما در دسترس دیگران قرار نگیرد. خروج از تلگرام وب برای بالا…