برچسب: تغذیه کودک

راهنمای تغذیه کودک از 6 ماهگی تا 6 سالگی به صورت پله به پله

تغذیه کودک نقش مهمی در رشد و نمو او دارد. علاوه بر تاثیر مستقیم نوع تغذیه بر رشد فیزیکی، مواد غذایی که ما به کودک خود می دهیم، تاثیر بسزایی نیز در رشد مهارت های ذهنی آن ها دارد. لذا نوع تغذیه و مواد خوراکی که به کودکان خود می دهیم، در موفقیت های آینده…